xart

Vyhledávání

Zajímavosti

PODPORUJÍ NÁS
netlife.jpg
Od března 2013 zajišťuje firma Netlife, s.r.o .z Křižanova internetové připojení Obecní knihovy v Borech. Zcela zdarma!

Pan Petr Viliš vyrobil a věnoval naší knihovně krásný regál na časopisy. Děkujeme moc!
 
POSLECHNĚTE SI...
4ed54ff1f779e61384380000.jpgPísničku a krásné povídání Lichožrouti dětem 
"Abych to řek´jasně, při čteni je krásně, už nikdy nebudeš sám.
Abych to řek´ celý, čteni to je skvělý, už nikdy nebudeš sám..."
číst více ...
 
Bezpečný internet
Důležité!saferinternet.jpg
 
FB
100px-facebook_icon.svg.png
Najdete nás i na
 Facebooku
 
Titulní strana arrow Historie arrow Historie knihovny
Historie knihovny
Založení knihovny
Ve školní kronice čteme:
Dne 8. prosince 1897 založena důst. P. Jos. Kolencem, farářem zdejším a učiteli p. R. Divíškem a K. Kořínkem „knihovna pro lid". Důst. P. farář daroval do knihovny této 80 knih, nadučitel R. Divíšek 20 knih a učitel K. Kořínek 16 knih, knihovna čítá tudíž 120 svazků. Lid knihy dosti pilně čítá a dej Bůh, by úmysl jejž zakladatelé měli „ušlechtiti a vzdělati lid", hojného ovoce přinesl. Knihy půjčují se jednou týdně v neděli, a za půjčení 1 svazku platí se 1 koruna. Knihovnu na starost vzal si p. učitel K. Kořínek.

A pak šly roky a knihovna, tedy brzy už knihovny 2, se stěhovaly na různá místa a vedla je řada knihovníků. A zdaleka ne všechno se nám podařilo vypátrat. Po panu učiteli Kořínkovi to byli např. Fr. Prudek (od 1921), Fr. Vrbka (1927),
O knihovně v Dolních Borech zápis o jejím založení nemáme. Prvním, zatím zjištěným knihovníkem byl pan Antonín Novotný (od 1938), dále Antonín Šula - stolař (od 1945), knihovna tehdy představovala jednu ozdobně vyřezávanou skříňku.
V Horních Borech to byla jedna velká skříň s asi 200 knihami a vedl ji O. Prudek. Umístěna byla v požární zbrojnici, později od roku 1947 ve škole, ta se pak změnila ve školu mateřskou a knihovna tu byla dál.
DB v roce 1951 převzal knihovnu pan Jindřich Fňukal, umístěna byla v Obecním domku (dnes naproti čekárně), kde byla i kancelář MNV. Později, asi 1952 byla přestěhována na Hájkovo, když byli vystěhováni Němcovi a potom do nového kulturního domu. Zde byly v patře dvě místnosti: knihovna a kancelář MNV.
HB 1952 knihovna byla umístěna v místnosti u Štípáků (pozdějši ordinace lékaře). V letech 1957-59 vedl knihovnu pan Bedřich Fňukal. V době vykazovala knihovna 69 čtenářů 441 knih a 408 výpůjček.
Od roku 1959 byla knihovna i na Cyrilově. Vedl ji pan František Ondráček a později Josef Březka. V roce 1962 tam byla pořízena nová skříň a rozhodnuto, že na nákup knih bude věnována částka odpovídající 1 Kč na obyvatele...
HB 1960 knihovna je umístěna v KD v šatně vedle jeviště. Knihovník Václav Ochrana. Knihovna vykázala 15 čtenářů, 463 knih a 95 výpůjček
Od r. 1963 vedl knihovnu Jan Pivnička - ředitel ZDŠ. Knihovna měla 386 knih, 15 čtenářů a 216 výpůjček.
DB 1962 pan Fňukal předal knihovnu paní Nadě Inochovské. Ta potom paní uč. Králové.
Ale už v roce 1964 byla knihovnicí v obou knihovnách paní Šoukalová. V té době už začala jednání o sloučení knihoven do knihovny jedné. Což se podařilo až za 10 let.
1965 - 1968 knihovnice J. Vídeňská, učitelka MŠ. Knihovna měla 19 čtenářů, 506 knih a 115 výpůjček.
Od roku 1969 knihovna fungovala různě, většinou špatně. O tom svědčí několik zoufalých dopisů metodiček z Okresní knihovny, které byly zaslány na MNV.
1972 sloučení obcí. Knížky z knihoven z obou místních částí (z Cyrilova až v roce 1976) byly uloženy na MNV a knihovna nefungovala.


110letknihovny1897.jpeg110letknihovny1921hb.jpeg110letknihovny1927-3hb.jpeg110letknihovny1951db.jpeg110letknihovny1952hb-2.jpeg


A pak v roce 1973 přišel do Borů mladý hajný Pavel Kříž. Protože rád četl, ptal se po knihovně. Na MNV mu řekli: „Knihovna? Leda byste si ji vzal na starost!" Tak v září 1974 započala nová historie knihovny v Borech. Jednou, po letech se tehdejší předseda MNV pan Křehlík přiznal, že si taky říkali: „Nepřehnali jsme to? Vždyť toho hajného vůbec neznáme."
Okresní knihovnou byl prověřen stav knižního fondu (280 knih bylo vyřazeno) a provedena nová evidence, nové obalení, vytvoření výpůjčního protokolu... Nová knihovna měla 797 knih a 81 brožur. Umístěna byla v bývalé kanceláři MNV v HB vedle pošty a vybavena novými regály a stolem. Půjčovní doba byla 1 hodinu týdně a do konce roku měla 66 čtenářů, kteří si vypůjčili 568 knih a přibylo 119 nových knih.
1975 - půjčovní doba prodloužena na 2 hodiny, začalo pořádání besed a přednášek. 97 čtenářů.
1977 - půjčovní doba 3 hodiny týdně, doplnění knižního fondu o 18 titulů časopisů, 121 čtenářů, 2732 výpůjček, knižní fond 1663 knih. Beseda s Jaromírem Tomečkem. Zakoupen gramofon.
1978 - 22 titulů časopisů, besedy a zájezdy, 127 čtenářů, 4624 výpůjček. MNV schválilo Blanku Křížovou jako aktivistku knihovny.
1979 - stěhování do nových, větších, dobře vybavených prostor. 2 místnosti v přízemí obecní bytovky. 154 čtenářů si vypůjčilo 4512 knih a časopisů. Rozšíření práce s dětmi. Nesmělé začátky Čtenářského kroužku.
A teď už jen heslovitě....
1982 - stěhování do budovy OÚ! Zcela zásadní. Knihovna má celkem 2551 knih, 153 čtenářů, 4520 výpůjček, 21 akcí pro veřejnost... Knihovna získala Čestné uznání ministra kultury ČR.
1984 - období častých odborných návštěv, knihovníci z Třebíče, a z Břeclavi. Setkání knihovníků našeho okresu. Reportáž v Televizních novinách.
1986 - nejvyšší počet čtenářů v historii 201! Besedy, zájezdy, návštěvy knihovníků...
Tyto roky probíhalo v knihovně nejvíc akcí a nejvíc se četlo.
Pak přišel rok 1989 a národ se vrhl na spoustu jiných věcí, politika, podnikání a na čtení už nebylo tolik času. A to ještě vůbec není řeč o internetu a mobilech!
V těch letech se činnost knihovny ustálila na určité úrovni +- do 100 čtenářů a něco přes 2000 výpůjček. Zájem o knihovnu byl trvalý a knihovna dobře vybavená. Čtenářský kroužek fungoval v té době naplno.110letknihovnyrazitka.jpeg100letknihovny.jpegobhajobatituluvlk1989.jpegtitulvzornalidovaknihovna1984.jpegtitulknihovnavysociny2004.jpeg

Obecní knihovna - Bory | xart design