„BROUMOVSKO NENÍ RÁJEM NA ZEMI, ALE NÁPADNĚ SE MU PODOBÁ.“

31.08.2019

       Tak tuto větu jsme si často opakovali během tří dnů našeho zájezdu. Myšlenka na tento zájezd vznikla už při noci s Andersenem, která byla na trpasličí téma.

Co jsme všechno navštívili a viděli?

Dopoledne to byla pevnost Josefov. Po krátké zastávce v Polici nad Metují jsme si vyšlápli Kovářovou roklí na Broumovské stěny ke kapli a turistické chatě Na Hvězdě. Cesta skalami děti tak bavila, že úplně zapomněly, že vlastně nerady chodí. Pan vrchní v chatě opět exceloval a byl úžasný. Pak už následovala cesta na základnu ve Vižňově. Já jsem si tu připomněla časy, kdy jsme s kroužkem podobných základen navštívili řadu.

Sobota byla vyhrazena na cestu do Polska. Bylo to tam zajímavé pro všechny u i cestou. Wroclaw (Vratislav) je město opravdu krásné. S řadou historických náměstí a kostelů, ostrovů , parníků na řece a také zcela moderních staveb, soch a kašen. Co nás ale zejména do Wroclawi vedlo, byli tamní trpaslíci. A těch si děti i my dospělí užili dosyta. Je jich tam totiž už snad 300, ale ne všechny jsme potkali! Bylo to veselé hledání.

Na základnu jsme se vrátili navečer a v plánu bylo opékání špekáčků. Ve skutečnosti se této činnosti ale věnovali jen dospělí, protože děti vůbec neměly čas. Zahradou totiž protéká perfektní potok, na kterém děti celý večer stavěly přehrady a pouštěly lodičky. A bylo to naprosto neplánované a bylo to úžasné. I dnešní děti si umí hrát!

V neděli dopoledne jsme navštívili klášter v Broumově, přehradu Les Království, v Miletíně jsme si vyzvedli 100 objednaných Miletínských modlitbiček, v Hořicích byl čas na oběd a zakoupení Hořických tubiček a pak už jen prohlídka hořických hřbitovů a sochařské galerie na kopci u sv. Gotharda.

A na hřbitově jsme ještě položili kytičku na hrob slečně, Kristině Ringlové, která je spjatá s krásnou kaplí, kterou jsme navštívili v pátek.

Byl to zájezd jistě jiný, než naše tradiční jednodenní.