Jarní zájezd Klubu dobré pohody - pozvání

06.04.2019

Klub dobré pohody zve všechny občany na jarní zájezd. Tentokrát jsme si vybrali lokalitu velmi navštěvovanou (druhá po Hluboké) a tak tomu bohužel odpovídá i cena.

Lednice 25. 5. 2019

Navštívíme Akademickou zahradu a Tematické zahrady zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.

Prohlédneme si zámecký park a zámek.

Po společném obědě se přesuneme k Janohradu kde absolvujeme prohlídku.

Plavbou po starém korytě řeky Dyje, se pak dostaneme k Minaretu a zde se nejen vypravíme po jeho 302 schodech na nádhernou vyhlídku, ale navštívíme i nově zrekonstruované orientální místnosti v jeho spodní části.

Procházkou nádherným parkem, kolem ostrovů a tamních staveb se vrátíme do Lednice.

Cena zájezdu je (i s podporou obce):pro dospělé 790,- Kč, pro děti a důchodce 540,- Kč a pro děti do 6. let 250,- Kč

Odjezd v 7. hod. od OÚ. Návrat +- 19.30 hod.

Přihlášky u Blanky Křížové bkrizova@seznam.cz, tel. 608 312 224