VU3V v naší knihovně zahajuje 1.10.2019!

23.09.2019

Virtuální Univerzita třetího věku

www.e-senior.cz

Motto: "Vzdělávání přichází za seniory"

Vážení senioři, milý spoluobčané,

chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? V naší obci je nově možné studovat různá témata v malé skupince seniorů, kteří mají zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků a vědomostí. Příjemné pro Vás může být i seznámení se s novými "spolužáky", se kterými můžete sdílet i další aktivity volného času.

Obec Bory společně s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze, která obohatila nabídku výuky Univerzity třetího věku (U3V) o Virtuální U3V, dává možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě Vašeho bydliště.

Neváhejte a přijďte mezi nás!

Dne 1. 10. 2019 v 17 hodin

první přednáška na téma "ETIKA"- pro studenty i veřejnost

Místo výuky

Obec Bory - Obecní knihovna, č. p. 232

Zřizující organizace KS Obec Bory

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Jahodová, mob: 728 272 652, e.jahodova@centrum.cz