xart

Vyhledávání

Zajímavosti

PODPORUJÍ NÁS
netlife.jpg
Od března 2013 zajišťuje firma Netlife, s.r.o .z Křižanova internetové připojení Obecní knihovy v Borech. Zcela zdarma!

Pan Petr Viliš vyrobil a věnoval naší knihovně krásný regál na časopisy. Děkujeme moc!
 
POSLECHNĚTE SI...
4ed54ff1f779e61384380000.jpgPísničku a krásné povídání Lichožrouti dětem 
"Abych to řek´jasně, při čteni je krásně, už nikdy nebudeš sám.
Abych to řek´ celý, čteni to je skvělý, už nikdy nebudeš sám..."
číst více ...
 
Bezpečný internet
Důležité!saferinternet.jpg
 
FB
100px-facebook_icon.svg.png
Najdete nás i na
 Facebooku
 
Projekty
První projekt
Projekt „Veřejný  internet" Během léta jsme provedli připojení knihovny k projektu „Veřejný internet". Po tom, co jsme dostali lepší počítač z obecního úřadu jsme veřejný internet  zaregistrovali. Po obdržení oficiálních samolepek jsme jimi oficiálně označili budovu obecního úřadu a knihovnu. Hlavní výhoda je, že budeme mít 3 roky  připojení k internetu zdarma. Obec Bory dne  18.11. 2005 schválila dodatek k výpůjční řádu obecní knihovny, jenž se týká poskytování  služeb čtenářům knihovny zejména v souvislosti s novým  vybavením. 

Projekt „Komunitní obec Bory"

Knihovna v rámci projektu „Komunitní obec Bory" získala v roce 2005 nový počítač a barevnou tiskárnu se scanerem.
Projekty Knihovna 21.století

Přehled činnosti knihovny v letech 2007-2011 podpořené v
dotačním řízení Ministerstva kultury ČR v rámci projektu


2007

Zhodnocení projektu: „Knihovna je i pro seniory"

Žádáno/získáno: 7000/5000

Toto byla naše první zkušenost s tímto grantem. Byl zaměřený na podporu činnosti knihovny se staršími obyvateli obce. Část akcí, které jsme pro seniory uspořádali proběhla hned od začátku roku. Je to proto, že  lidé na vesnici mají v tomto období více volného času, protože není práce na zahradě, poli či v lese. Autobusový zájezd se konal v květnu. Na podzim následovaly besedy a setkání v knihovně. Ani jsme nečekali, že se podaří získat k účasti na akcích projektu (celkem 11 besed, přednášek či vyprávění) tolik starších obyvatel obce. A nejen seniorů. Osvědčila se i setkání seniorů při „čajích o páté" v knihovně, kterých bylo celkem 7. Také přibyli noví čtenáři z řad seniorů. A senioři, tedy babičky, se aktivně podílely na uspořádání „Noci s Andersenem". O všech akcích projektu je zpracována dokumentace v kronice knihovny. Projekt splnil naše záměry a máme radost ze spokojenosti těch, kterým byl určen.

2008


Zhodnocení projektu:  „Cestička do knihovny"

Žádáno/získáno: 6000/6000

Tentokrát jsme se v něm zaměřili na děti. Projekt zahájila soutěž Cesta k Andersenovi.   Pak následovala akce - Mámo, táto, pojďte se mnou do knihovny. Byl to Týden čtení dětem v doprovodu rodičů, spojený s hrami, malováním a soutěžemi. 28. března se konala Noc s Andersenem. V březnu a pak v červnu se konaly Knihovnické lekce pro žáky ze všech tříd ZŠ. K Měsíci internetu byly zprovozněny samostatné webové stránky naší knihovny, kde je i část určena dětským čtenářům. V červnu se konalo slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře. Byl vysazen strom pohádkovník - dub červený. V říjnu, v Týdnu knihoven se konalo čtení pro děti, korálkování a další ruční práce s dětmi, které se velmi líbily a proto se musely několikrát opakovat. Úspěšná byla beseda s malířem A. Dudkem - Malování pro děti. Projekt jsme zakončili Dnem pro dětskou knihu.

K zajištění projektu byly účelně využity všechny finanční prostředky. Podařilo se, až na několik drobných rozdílů splnit obsah projektu a někde zas udělat některé věci navíc. O všech akcích projektu je zpracována dokumentace v kronice i na webových stránkách knihovny. Projekt splnil naše záměry a přesto, že třeba nepřibylo tolik nových dětských čtenářů, jak jsme očekávali, máme radost, že knihovna v tomto roce, víc než kdy dříve, posloužila dětem.


2009

Zhodnocení projektu „Knihovna pro rodinu".

Žádáno/získáno:   6000/6000

Po předešlých letech víme, jak je milé, když do knihovny přijdou rodiče společně s dětmi a na to jsme se v tomto roce zaměřili. A jak se nám to dařilo?

Většina plánovaných akcí byla splněna a návštěvnost byla velmi dobrá, na 21 akcích se zúčastnilo celkem 605 účastníků. Beseda se spisovatelkou J. Březinovou, kterou navštívili žáci z celé ZŠ (2 besedy), byla součásti akcí v Týdnu čtení, za účasti rodičů (O skřítcích, Čtení od babičky, Rekordy, O létání, Malování s paní Kočí-Valovou). Noci s Andersenem se zúčastnilo 24 dětí. 23. června se konalo pasování prvňáčků na čtenáře. V říjnu proběhly Knihovnické lekce pro všechny třídy ZŠ. Úspěšná byla výroba draků, které si pak děti s rodiči vypustili. Náročná byla soutěž A... jako Amálka v rámci Dne pro dětskou knihu, jež vyvrcholila 27. 11. slavnostním vyhodnocením 13. účastníků, kteří vydrželi do konce. Mimo plán se nám velice vydařila v rámci Dne pro dětskou knihu akce s balónky štěstí. Na tento večer se sešlo přes 80 účastníků, a protože bylo větrno, byl potřebná velká spolupráce dětí s rodiči i prarodiči při vypouštění a pak to byla veliká radost. Také jsme si pořídili loutkové divadlo, které nám při své besedě předvedla paní spisovatelka Ivona Březinová.

Co nevyšlo, byl plánovaný zájezd. Nekonal se pro malý počet přihlášených, a těžko říct, co bylo příčinou. Špatně zvolený termín? Možná, ale svoji roli mohl hrát i nedostatek peněz v rodinách v tuto dobu.

Z Týdne čtení a z Noci s Andersenem jsou v knihovně samostatná fotoalbíčka. Ostatní je zdokumentováno v kronice knihovny a na www.knihovna.bory.cz

2010

Zhodnocení projektu „Od písmenka ke knize"

Žádáno/získáno: 6000/6000

Ve třech minulých projektech jsme se postupně věnovali seniorům, dětem a pak celé rodině. Nyní jsme se zaměřili opět na dětské čtenáře a návštěvníky knihovny. Využili jsme přitom již osvědčené akce, jako je Týden čtení a Týden knihoven a Knihovnické lekce. Tentokrát šlo o písmo, písmena různé abecedy a vše kolem, tedy od základu ze kterého se tvoří knihy. A naším dalším tématem byly leporela, ve všech možných (i nemožných) podobách.

Leporela: Prvňáčci si z knihovny odnesli leporelo s čistými listy a příště je přinesli vyzdobené a dokončené. V Týdnu knihoven jsme vyrobili s dětmi společné Maxileporelo, které obsahuje všechny pověsti od nás z Borů. Další leporelo se nám povedlo přímo neuvěřitelně. Pohádka Simony Drlíčkové, ilustrovaná její sestrou Zuzankou a ztvárněná na leporelu uspěla v soutěži v Jičíně (městě pohádek)!

Druháčci si v knihovně hráli na poštu, povídali a četli jsme si o dopisech, o známkách a všem co s tím souvisí, ale psát jen „jako", přece nemá cenu. A tak jsme napsali kamarádům do knihovny v Kostomlatech pod Milešovkou. A to psaní pak pokračovalo celý školní rok.

Týden čtení - beseda se spisovatelem a ilustrátorem Jiřím Macounem.

Autorské čtení desetileté Simony Drlíčkové. S tímto čtením zcela nečekaně souvisí jedna načisto neuvěřitelná záležitost. Maminka, která Simonku doprovázela, nám nabídla Koncert Gendose Čamzyryna „Slunce a Luna". Pan Gendos je šaman z republiky Tuva, který zpívá alikvotní zpěv a hraje na velkou řadu etnonástrojů.

Knihovnické lekce pro 3.- 9. roč. ZŠ, pod vedením paní Machkové: básník Edward Lear, eskymácké pohádky, indiánské pohádky

Už čtvrtá Noc s Andersenem, jedním bodem programu bylo loutkové divadlo.

Návštěva dětí z MŠ - listopad a prosinec. Na jednu návštěvu MŠ zase děvčata ze čtvrté a páté třídy nacvičily loutkové divadlo.

Už jsem čtenář - návštěvy dětí z první třídy a v červnu Pasování prvňáčků na čtenáře.

Týden knihoven. Beseda se spisovatelem Zdeňkem Vyhlídalem pro ZŠ.

Drakiáda a výroba draků.

Den pro dětskou knihu. Noc s Andersenem II. S názvem Možná přijde i kouzelník. Noc určená starším dětem. Vzácný host Telmen Baigal předvedl skládání origami, kouzelnické triky a Mongolsko. 

Pouštění balónků s přáním Ježíškovi. Pokus o celorepublikový rekord.

Výroba lampiónů na společné rozsvícení vánočního stromu v obci.

Vánoční večer s Kouzelným Martinem Baigalem, druhý kouzelnický večer, tentokrát pro veřejnost.

Soutěž pro děti 12 kroků k vánocům. Etapová soutěž s řadou úkolů, vánočních, zimních, literárních, na webu knihovny a v knihovně. 

2011

Zhodnocení projektu: "Je nám spolu dobře. V knihovně!"

Žádáno 5000,-, získáno 5000,-

Tento rok byl pro návštěvníky knihovny prostřednictvím tohoto projektu příležitostí k setkání s vzácnými hosty. Prvním byl Marek Šolmes Srazil, který si děti okamžitě získal svým úžasným vystupováním. Další význačný host pro děti byl malíř Pavel Čech. Nezapomenutelný byl muzikant a šaman Gendos Čamzirin. Pro dospělé to byli paní prof. Kočí-Valová, Mgr. Stanislav Mikule a vojenský kaplan Petr Svoboda.

Zájezdy pro Klub dobré pohody na jaře zamířily do Zlína a okolí a na podzim na Křemešník, do Jihlavy a na hrad Roštejn.

Pestrá byla i nabídka pro mladé čtenáře. Konala se Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, Týden čtení s pestrým programem každý den nebo Knihovnické lekce pro všechny ročníky ZŠ a také MŠ.

K péči o Pohádkový kopeček jsme přidali i Údolíčko pod kopečkem. Při Noci s Andersenem a pak na dalších schůzkách jsme zde vykonali kus práce a vytvořili Pohádkový domeček.

Poprvé jsme vyhlásili nejpilnější Čtenáře roku,  setkání s dospělými a malými čtenáři v knihovně se velmi vydařilo.


2012


Zhodnocení  projektu: "K BORSKÉMU VÝROČÍ"

Žádáno/získáno: 5 000,- Kč/0,- Kč

Přesto, že nebyla získána finanční podpora, projekt se uskutečnil.

Téma 40. výročí od vzniku obce Bory, která vznikla v roce 1972 sloučením obcí Dolní Bory a Horní Bory se prolínalo aktivitami knihovny v rámci tohoto projektu.

V sérii besed a přednášek v rámci činnosti Klubu dobré pohody určené pro širokou veřejnost vystoupili etnograf Mgr. Jan Kuča - Horácko na mapě Moravy; historik Stanislav Mikule - Kostel sv. Jana Nepomuckého, památka UNESCO; SCS Lic. Kateřina Regendová - Jak media mění náš život; Svatava Drlíčková - Tuva a historik Jiří Niesyt - Stavebně historický průzkum památek. Škoda, že se těchto zajímavých akcí nezúčastnilo více návštěvníků.

Bohatá byla činnost pro děti. Týden čtení proběhl v březnu od pondělí do pátku  a z  jeho programu uvádíme např. Maraton čtení a Čtenáře roku. Koncem března se konala tradiční Noc s Andersenem. Návštěva dětí z 1. třídy ZŠ byla v dubnu a v prosinci. Návštěva dětí z MŠ byla v březnu a listopadu. Už jsem čtenář - pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo červnu. Literární a výtvarná soutěž pro dětské čtenáře „B - jako Bory" byla v říjnu. Během Týdnu knihoven v říjnu se konaly Knihovnické lekce pro všechny třídy ZŠ. V listopadu navštívili knihovnu žáci 5. třídy ZŠ v rámci projektu „Naše obec".

Obecní knihovna - Bory | xart design