Dávná..

1973 - 2006

.....  pak v roce 1973 přišel do Borů mladý hajný Pavel Kříž. Protože rád četl, ptal se po knihovně. Na MNV mu řekli: "Knihovna? Leda byste si ji vzal na starost!" Tak v září 1974 započala nová historie knihovny v Borech. Jednou, po letech se tehdejší předseda MNV pan Křehlík přiznal, že si taky říkali: "Nepřehnali jsme to? Vždyť toho hajného vůbec neznáme."

Okresní knihovnou byl prověřen stav knižního fondu (280 knih bylo vyřazeno) a provedena nová evidence, nové obalení, vytvoření výpůjčního protokolu... Nová knihovna měla 797 knih a 81 brožur. Umístěna byla v bývalé kanceláři MNV v HB vedle pošty a vybavena novými regály a stolem. Půjčovní doba byla 1 hodinu týdně a do konce roku měla 66 čtenářů, kteří si vypůjčili 568 knih a přibylo 119 nových knih.

1975 - půjčovní doba prodloužena na 2 hodiny, začalo pořádání besed a přednášek. 97 čtenářů. Knihovna obdržela Čestné uznání od ONV Žďár nad Sáz.

1977 - půjčovní doba 3 hodiny týdně, doplnění knižního fondu o 18 titulů časopisů, 121 čtenářů, 2732 výpůjček, knižní fond 1663 knih. Beseda s Jaromírem Tomečkem. Zakoupen gramofon.

1978 - 22 titulů časopisů, besedy a zájezdy, 127 čtenářů, 4624 výpůjček. MNV schválilo Blanku Křížovou jako aktivistku knihovny.

1979 - stěhování do nových, větších, dobře vybavených prostor. 2 místnosti v přízemí obecní bytovky. 154 čtenářů si vypůjčilo 4512 knih a časopisů. Rozšíření práce s dětmi. Nesmělé začátky Čtenářského kroužku.

A teď už jen heslovitě....

1982 - stěhování do budovy OÚ! Zcela zásadní. Knihovna má celkem 2551 knih, 153 čtenářů, 4520 výpůjček, 21 akcí pro veřejnost... Knihovna získala Čestné uznání ministra kultury ČR.

1984 - období častých odborných návštěv, knihovníci z Třebíče, a z Břeclavi. Setkání knihovníků našeho okresu. Reportáž v Televizních novinách.

1986 - nejvyšší počet čtenářů v historii 201! Besedy, zájezdy, návštěvy knihovníků...

Tyto roky probíhalo v knihovně nejvíc akcí a nejvíc se četlo.

Pak přišel rok 1989 a národ se vrhl na spoustu jiných věcí, politika, podnikání a na čtení už nebylo tolik času. A to ještě vůbec není řeč o internetu a mobilech!


Čtenářský kroužek fungoval v té době naplno.

Ano čtenářský kroužek byl pro řadu z nás, zásadní kus života.

Jeho činnost se od roku 1979 rozrostla na činnost opravdu celoroční. Brzy jsme se začali zapojovat do soutěží Klubu čtenářů nakladatelství Albatros. Bylo to vždy téma na celý rok. Všechna tehdy zpracovaná alba máme v knihovně uložena a je to krásná sbírka. Genealogie, Heraldika, Děti a hudba, Děti a výtvarné umění, 10 nej v našem okolí, Jaroslav Foglar, Od knih k zajímavé práci, Ochrana přírody... Na konci školního roku vždy jeli zástupci kroužku na 3 dny do Prahy na sjezd. To byla událost naprosto úžasná. Setkání s řadou dětských spisovatelů a ilustrátorů, setkání s dětmi z dalších knihoven. V rámci kroužku jsme začali pořádat tábory a víkendové akce, karneval..

"Osudným" se kroužku stal rok, ve kterém jsme zpracovávali téma ochrany přírody. Protože v této oblasti se nám moc zalíbilo! Postupně jsme začali spolupracovat s ČSOP a činnost se hodně nasměrovala k tomu tématu. Kroužek se ale stále scházel v knihovně a vše se prolínalo a doplňovalo. Potom kroužek získal svoji první klubovnu a dnes má novou, prostornou v bývalé MŠ. Je úžasné, že jeho činnost pokračuje a že se stále "rodí" noví vedoucí a vše tak nádherně pokračuje.