O knihovně

Knihovna v Borech je docela běžná venkovská knihovna, která se snaží svým čtenářům a návštěvníkům nabídnout vše co knihovna poskytovat může. 

Půjčovní doba v pondělí byla již před lety zavedena zejména pro děti ze ZŠ, které do Borů dojíždějí, ale rádi ji využívají i někteří dospělí čtenáři. V pátek se z knihovny stává nejen půjčovna knih a časopisů, ale také "hráčské doupě". Stolní hry, kterými knihovna disponuje, se těší velké oblibě. Hry je možné půjčit i domů.

Knihovna má ve svém fondu 3248 knih. Pravidelně využívá také výměnné fondy z Knihovny M. J. Sychry. Čtenáři rádi využívají i možnost MVS. 

Od roku 2016 funguje pobočka knihovny v osadě Cyrilov. Pobočka nemá vlastní knižní fond, a proto využívá výměnné fondy z Knihovny M. J. Sychry.

Knihovna v Borech se zapojuje do řady celostátních akcí pořádaných SKIP ČR, jako je Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, nebo Týden knihoven. Nově také do projektu Bookstart. Pro děti z MŠ a žáky ZŠ připravuje knihovnické lekce. V  rámci Klubu dobré pohody probíhají besedy a poznávací zájezdy.  Vše o knihovně do roku 2018 naleznete na: Historie -Nedávná