Pohádkový kopeček

Dobrá věc se podařila!

Máme u nás v okolí krásná místa. Místa často navštěvovaná i kouty zapadlé, kam nikdo dlouho nepřijde. A snad proto se stalo, že kopeček v Horních Borech, kde se na jaře pálí čarodějnice, byl postupně zavážen nepořádkem všeho druhu, zejména stavební sutí. Že to tak nelze nechat, víme všichni, ale jak na to? Až kluci z ČSOP se dali do práce a za pár dnů je kopeček už skoro tak krásný, jako býval. I když ještě dost práce zbývá.

A právě v těchto dnech vyvstal problém, kam zasadit strom "pohádkovník", který si vždy sází děti při příležitosti akce Noc s Andersenem v naší knihovně. Když noc v březnu probíhala, tak tady na Vysočině ještě ležel sníh. A proto se zasazení odložilo. A proč byl problém "kam s ním"? Protože jsme se letos rozhodli pro dub červený, strom, kterému se připisuje že je symbolem síly a odolnosti. Je to strom u nás vzácný ovšem vyroste (bude-li se mu dařit) veliký a mohutný!

V průběhu toho času jsme na kopečku vysadili 3 stromy pohádkovníky, které souvisí s Nocí s Andersenem. Mimo dub červený od pana zahradníka Bukáčka, je to gingo biloba - jinan dvoulaločný a jeřáb oskeruše. Oskeruši nám věnoval pan děkan Peňáz, a je jednou z oskeruší vysazených na poutní stezce na Velehradě. Tak to pro nás vždycy bude Oskeruše velehradská.

 Čtvrtým stromečkem je mirabelka nancyjská. Ten je tam pro ptáčky a zvěř a taky pro návštěvníky!

Pátým stromečkem je další Ginkgo biloba protože původní jinan nám po 8 letech uschnul. Tedy jsme si opatřili stromeček nový. A v tu chvíli původní stromek obrazil. Nový stromeček jsme vysadili na jiném místě a máme tedy dva!

Pro unavené poutníky je tu připravena lavička, z které je krásný výhled do okolí.

Hned zpočátku jsme do schránky na jednom plůtku kolem stromku umístili "vrcholovou" knihu. 

A protože na kopečku před úpravami bylo příliš mnoho kamení a stavební suti a málo zeminy, dostali jsme od našeho kamenolomu velký dar. Ornici.