Březen měsíc čtenářů 2023

03.04.2023

Čtenářské dílny pro 1.-5. tř. ZŠ. 

Všechny plánované akce jsme zvládli a byl to měsíc hodně intenzivní a hodně krásný!

Děti z MŠ.

Na co se můžete těšit v naší, borské knihovně?

Na pěknou kupku zcela nových knih pro malé i velké čtenáře…

7.3. v 10 hod. setkání maminek a nejmenších dětí v rámci projektu S knížkou do života.

16.3. Do knihovny zavítají děti z obou tříd MŠ.

6., 14. a 17.3. proběhnou čtenářské dílny pro 1.-5. ročník ZŠ.

10.3. MOP v knihovně. Schůzka trochu jinak a jinde…

17.3. Přiveď tatínka do knihovny!

22.3. Poprvé bude v rámci projektu Bookstart připraveno setkání pro děti ve věku 3-6 let.

Během března proběhnou také dvě lekce Trénování paměti. - 7.3. na téma Cestování a 21.3. Jaro. Všichni jste zváni!

31.3. od 17. hodin Noc s Andersenem - přihlášky si vyzvedněte v knihovně, nebo je naleznete na: knihovnabory.cz

A ještě: Knihovna uvádí do života zcela novou službu, kterou bude půjčování e-knih. Služba bude zpuštěna jakmile budou vyřízeny všechny technické a administrativní náležitosti. Naši čtenáři, kteří využívají tento způsob čtení, budou mít na výběr ze stále aktualizovaného katalogu, který čítá víc jak 11 tisíc knih.